...
EN
Select a Country
Calendargraymini

24/07/2024

Green Crescent Addiction Prevention Practitioner Training Program was held for Country Green Crescents!

The International Federation of Green Crescent hosted an online training session regarding the Green Crescent Addiction Prevention Practitioner Training Program for Country Green Crescents from July 24-26. Expert volunteers from 19 countries, including Austria, Azerbaijan, Botswana, Palestine, Gambia, South Africa, Kyrgyzstan, TRNC, North Macedonia, Malaysia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Serbia, Somalia, Tanzania, Greece and Zimbabwe, participated in the training program. By the end of the program, 50 participants earned certification as Green Crescent Addiction Prevention Training Program practitioners.

Read More

İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele

Amacı, bağımlılık doğurucu risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dostluğu, iş birliğini ve kalıcı barışı destekler. Her nerede olursa olsun bağımlılıklardan kaynaklanan insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder.

Ayrım Gözetmemek

Hizmetlerinde Irk, dil, din, inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Bağımlılıklardan kaynaklanan insan ıstırabını, en acil ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek kapasitesi nispetinde en etkin tedbirlerle dindirmeye odaklanır.

Bağımsızlık

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. İnsani faaliyetlerinde uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup; bu çerçevede, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası sözleşmeler yapma ve bunlara uygun hareket etme özerkliğine sahiptir.

Hayır Kurumu Niteliği

Hizmetlerinde hiçbir şekilde kişisel ve kurumsal çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kuruluşudur.

Halk Sağlığı Kuruluşu Niteliği

Alkol, tütün (sigara) ve madde bağımlılıkları başta olmak üzere; her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı kurumsal kapasitesi oranında önleyici mücadele programları oluşturur; oluşmuş bağımlılıklarla ilgili olarak ise kamu ve sivil toplumun sahip olduğu terapi ve tedavi hizmetlerinin etkin şekilde seferberliğine çalışır.

Bilimsellik

Bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi aşamalarında bağımlılıklarla mücadele safhalarındaki davranış pekiştirme ve/veya davranış değişimi sağlama çalışmalarında kanıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını benimser.

Küresellik

Bağımlılıklarla mücadele alanında başka ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip olarak ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşır. Bağımlılıklarla dünya çapında mücadele edecek küresel bir organizasyon oluşturmayı, bunun bir parçası olarak meseleleri küresel ölçekte görmeyi, küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi, etkili ve itibar sahibi olmayı ilke edinir.

Toplumsallık

Faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür.

Our Focus Points

To answer your questions in the fields of Addiction and Public Health...

All rights are reserved 2024 © International Federation of Green Cresent

Protection Policy

Privacy Policy

Terms and Conditions

Copyright 2024 © International Federation of Green Cresent